دانلود آهنگ برنامه ششم و بودجه ۹۵ فردا در مجلس

لوایح برنامه ششم و بودجه ۹۵ کشور فردا به احتمال قوی توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می‌شود.به گزارش فارس، فردا یکشنبه لوایح برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 کشور از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

به احتمال زیاد این دو لایحه فردا توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.

با توجه به تاخیر 42 روزه در ارائه لایحه بودجه،
دولت موظف است طبق آیین نامه داخلی مجلس، بودجه چند دوازدهم ارائه دهد که
محمدباقر نوبخت هفته گذشته در نشست خبری در واکنش به این موضوع عنوان کرد،
دولت لایحه چند دوازدهم به مجلس ارائه نخواهد کرد و نیازی به این کار
نمی‌بینند.

به گزارش فارس، طبق جدول منابع و مصارف بودجه سال 95
منابع عمومی بودجه 267 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب 236 هزار
میلیارد تومانی 94 حدود 13 درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین سهم درآمدهای نفتی در بودجه 66 هزار میلیارد تومان (22 میلیارد دلار) پیش‌بینی شده که نسبت به مصوب امسال 17 درصد رشد دارد.

به گفته رئیس جمهور سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده 25 درصد خواهد بود.

به گزارش فارس، نرخ دلار 2997 تومان، تملک‌
دارایی‌های سرمایه‌ای 57 هزار میلیارد تومان، قیمت نفت 35 تا 40 دلار، سایر
منابع 201 هزار میلیارد تومان، سهم مالیات 85 هزار میلیارد تومان تعیین
شده است. حقوق کارکنان دولت سال آینده 12 درصد افزایش خواهد یافت.

به نظر می‌رسد طبق شواهد و قرائن سقف بودجه کل کشور
برای سال آینده 8 تا 10 درصد رشد داشته و به رقم حدود 900 هزار میلیارد
تومان برسد.