دانلود آهنگ تقدیر از بانک گردشگری در زمینه بهره وری

بانک گردشگری در هفتمین جشنواره ملی بهره وری کشور
به عنوان برگزیده در گروه بانکداری و موسسات مالی انتخاب شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در این جشنواره
صنایع مختلف بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس شاخص های مورد نظر برگزیدگان
معرفی شدند.

بر اساس این گزارش بانک گردشگری در شاخص بهره وری
کل عوامل در بین بانک های خصوصی ، موفق شد رتبه نخست را کسب کند.