دانلود آهنگ مالیات برخانه‌های سرگردان راهکاری برای بهبود مسکن

حمیدرضا پشنگ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت مسکن در  کشور،خاطر نشان کرد: ما در قانون آیین نامه ساخت وساز  ساختمان  قوانینی داریم که اگر عملیاتی شود،بسیاری از خانه‌ها شناسنامه دارمی‌شوند و مالکان در صورت  هر تخلفی با پیگیری قانونی روبرو می شوند. نمایند مردم خاش ،میرجاوه و بخش های کورین و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجباری شدن شناسنامه برای ساختمان باید هدفمند شود، تصریح کرد: ساختمان‌های باید مجوز ساخت و ساز بگیرند که بر طبق شناسنامه‌های مهندسی پروانه دریافت کردند. پیمانکاران وناظران باید در قالب شناسنامه‌ ساختمانی ساخت و ساز انجام دهند وی با بیان  اینکه  اجباری شدن شناسنامه برای ساختمان‌ها می‌تواند ناظر یا مالک  را  درصورت سهل انگاری(پس از سالها)  در برابر قانون قرار دهد،تصریح کرد: اگر سهل انگاری در ساخت و ساز  توسط مهندسین و  مالکان انجام شود به دلیل  زلزله خیز بودن کشورمان ممکن است،منجر به فاجعه‌ای جبران ناپذیر شود.پشنگ افزود: پیمانکاران وناظران باید در قالب شناسنامه‌ ساختمانی که مجوز دریافت می کنند ساخت و ساز انجام دهند؛اما متاسفانه این مهم عملیاتی نمی شود  و این در حالی است که  باید با بررسی و نظارت اجازه ساخت و ساز  در واحدهای  مختلف ساختمانی  را صادر کرد.وی ادامه داد:شناسنامه دارشدن مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی می‌تواند مسکن را از منظر ساخت و ساز برطبق اصول مهندسی  و رونق بازار  به شرایط استاندارد برساند.عضوکمیسیون عمران مجلس، یادآورشد:مالیات اخذ شده از خانه‌های خالی بر طبق قانون مشخص شده است و بدیهی است که باید اخذ شود تا مالکان به مسکن نگاه سرمایه داری نداشته‌باشند همچنین بتوانیم  از راکد شدن بازار مسکن در کشور جلوگیری کنیم.