دانلود آهنگ ایران برای نجات جهان از افرطی‌گری آماده است

وزیر خارجه کشورمان گفت: اکنون زمان آن است که تمام ملت‌های مسلمان با یکدیگر متحد شوند و جهان را از خشونت نجات دهند.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه (امروز) در پیامی در صفحه توییتر خود با اشاره به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نوشت: «اکنون زمان همه به ویژه ملت‌های مسلمان است تا با یکدیگر متحد شوند و جهان را از خشونت و افراطی‌گری نجات دهند. ایران (برای این کار) آماده است.»