دانلود آهنگ اجرای فاز نخست تفاهم نامه 4 جانبه توسط بانک رفاه

در پي تعيين بانك رفاه كارگران به عنوان بانك عامل
در پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي به بيمارستان‌هاي دولتي، مرحله نخست اين طرح
به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش اقتصادی، براساس
امضاي تفاهم نامه چهار جانبه بين وزراي تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي و بهداشت،‌ درمان
و آموزش پزشكي و مديران عامل سازمان تامين اجتماعي و بانك رفاه كارگران، بانك رفاه
کارگران به عنوان عامل سوم برای پرداخت خدمات خریداری شده تأمین اجتماعی از بیمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي تعيين شد.

براساس ابلاغ بانك رفاه كارگران به ادارات امور
شعب خود در سراسر کشور این طرح از شنبه 26 دی ماه سال‌جاری وارد مرحله اجرایی شده است.