دانلود آهنگ قاچاق بنزین دیگر مقرون‌به صرفه نیست

مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: امروزه قاچاق فرآورده‌های یارانه ای به میزان زیادی کاهش یافته و در بعضی فرآورده ها مثل بنزین قیمت به گونه‌ای است که قاچاق آن شاید چندان مقرون به صرفه نباشد.به گزارش ایسنا، قاسم خورشیدی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ر بعضی فرآورده‌ها مثل بنزین قیمت به گونه ای است که حتی در بعضی موارد قیمت آن با دیگر کشورها و حتی کشورهای همسایه فاصله دارد افزود: قاچاق نفت گاز، نفت سفید و یا نفت کوره به دلیل مقرون به صرفه بودن می تواند مورد طمع قاچاقچیان قرار گیرد. زمانی که ما سهم نیروگاه‌ها را در سوخت مایع به 18 درصد کاهش دادیم و مصرف روزانه 75 میلیون لیتر در سال 1392 را امروز به کمتر از 30 درصد در روز کاهش دادیم موید آن است که توانستیم جلوی قاچاق را بگیریم.وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ارائه سوخت براساس پیمایش نیز توضیح داد: با اجرای این طرح جلوی قاچاق گرفته شد. ما در حوزه حمل و نقل دیزلی از اسفندماه سال گذشته کارمان را عملیاتی کردیم و روزانه 120 میلیون لیتر به ناوگان اختصاص دادیم در حالی که 54 میلیون لیتر مصرف دارد و روند کاهشی آن را ادامه داده و به 60 میلیون لیتر رساندیم و از طرفی میزان مصرف سوخت ناوگان که 54 میلیون لیتر بود به 40.5 میلیون لیتر کاهش دادیم و می توان گفت ناوگان حمل و نقل دیزلی ما حدود 14 میلیون لیتر مصرف سوخت کمتری دارد.خورشیدی تاکید کرد: یکی از موفقیت‌های دولت در عرصه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های یارانه‌ای بود که امروزه یک موفقیت تلقی می‌شود.وی در عین حال تاکید کرد: براساس طرح پیمایش هر اندازه نیاز یک مصرف کننده در مجموعه ناوگان حمل و نقل دیزلی باشد تخصیص سوخت اتفاق می افتد و البته به جایگاه دار یک کارت اضطراری می دهیم که بتوانیم در مواقع اضطراری مثلا به کامیون های خارجی سوخت اختصاص دهد.