دانلود آهنگ تکذیب خبر فرود هواپیمای زندانیان در عمان

یک مقام آگاه دیپلماتیک در وین با بیان اینکه خبرهای منتشر شده مبنی بر نشستن هواپیمای زندانیان آزاد شده در عمان صحت ندارد، گفت: طرفین در حال نهایی کردن برخی ملاحظات فنی هستند.به گزارش ایرنا، یک مقام آگاه دیپلماتیک در وین گفت: خبرهای منتشر شده مبنی بر نشستن هواپیمای زندانیان آزاد شده در عمان صحت ندارد.وی افزود: مقصد هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده ژنو سوییس است.این منبع دیپلماتیک تاکید کرد: برجام و موضوع تبادل زندانیان دو موضوع کاملا مجزا و بی ارتباط با یکدیگر هستند.وی همچنین در خصوص طولانی شدن روند مذاکرات نهایی برای اعلام اجرای برجام گفت: طرفین در حال نهایی کردن برخی ملاحظات فنی هستند.انتظار می رفت روز جمعه گزارش آژانس در راستی ازمایی اقدامات ایران انجام شود ولی تاکنون – شنبه شب- این کار انجام نشده است.