دانلود آهنگ تکذیب یک شایعه از سوی اصلاح طلبان

مسوول روابط عمومی شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان با تکذیب تشکیل گروه 15 نفره جدا از شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبان با وحدت به کار خود ادامه می دهند.به گزارش ایسنا، الهام فخاری خبر منتشرشده توسط کانال تلگرامی که ادعا کرده بود 15 نفر از صلاح‌طلبان جدا از شورای عالی سیاستگذاری گروهی را برای شرکت در انتخابات تشکیل دادند را به کلی غیرواقعی و در راستای شایعه پراکنی های انتخاباتی دانست.وی اظهار کرد: وحدت و انسجام میان اصلاح طلبان در چارچوب شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی کم سابقه و بی بدیل بوده و ائتلافی فراگیر و ارزشمند، شکل گرفته که موجب ترس شایعه پراکنان شده است، به حول و قوه ی الهی این اتحاد سبب خواهد شد در انتخابات آتی، مجلسی کارآمد با حضور حداکثری و موثر اصلاح طلبان شکل بگیرد. این روند و مسیری است که پرامید و مصمم در ساختار شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان پی ریزی شده و با توکل به خدا، با قوت و همدلی در حال پیگیری است.وی ضمن تکذیب، تشکیل گروه 15 نفر جدا از شورای عالی سیاستگذاری آن را ساخته ذهن‌های مساله ساز دانست، و همچنین افزود: امیدواریم روش های منسوخ و منفی گذشته که بر پایه ی سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” پی گرفته می شود، جای خود را به رقابت مدنی، اخلاق مدار، دوستانه و در چارچوب برنامه ها بدهد تا به فرموده مقام معظم رهبری زمینه ساز افزایش وحدت ملی، ارتقای امنیت کشور و مشارکت حداکثری گردد.