دانلود آهنگ صدور مجوز خروج برای همسر جیسون رضاییان

بنابر ادعای واشنگتن پست ، به همسر جیسون رضاییان اجازه داده شده خاک ایران را ترک کند.به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست ساعتی پس از انتشار خبر تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی مدعی شد که ایران به یگانه صالحی همسر جیسون رضاییان اجازه داده تا خاک ایران را ترک کند.