دانلود آهنگ ظریف وین را به مقصد تهران ترک کرد

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران بعد از قرائت بیانیه مشترک با «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان اعلام روز اجرای برجام، شنبه شب وین را به مقصد تهران ترک کرد.به گزارش ایرنا بعد از اعلام بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین که اقدامات ایران برای رسیدن به روز اجرا تایید و این کشور به تعهدات خود عمل کرده است، مدیرکل آژانس «یوکیو آمانو» گفت که رابطه ایران و آژانس وارد فصل جدیدی شد.آمانو در گزارش خود نوشت: امروز من طی گزارشی تائید کردم که ایران گام های مقدماتی لازم برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را تکمیل کرده است. این گزارش به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: این گزارش پس از آن منتشر شد که بازرسان میدانی تائید کردند که ایران تمام اقدامات لازم ذیل برجام برای ممکن شدن وقوع روز اجرا را برداشته است.بعد از تایید تعهدات ایران توسط آژانس، محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی در بیانیه ای مشترک روز26 دی را به عنوان روز اجرای برجام اعلام کردند.