دانلود آهنگ قتل بر سر جاي پارک موتور

پسر جواني که پس از ارتکاب جنايت بر سر جاي پارک موتور، در پاي چوبه‌دار بخشيده شده بود، صبح ديروز از جنبه عمومي جرم محاکمه شد. به گزارش مردم سالاری، جلسه دادگاه مرد جواني که برسر جاي پارک مرتکب قتل شده بود صبح ديروز در دادگاه کيفري برگزار شد.در ابتداي جلسه نماينده دادستان با قرائت کيفرخواست گفت: پسر قاتل به نام جواد، در مرداد ماه سال 90 در جريان نزاع با مرد همسايه، او را با ضربه چاقو به قتل رسانده است و با توجه به گذشت اولياء دم تقاضاي محاکمه متهم از جنبه عمومي جرم را دارم. در ادامه جواد در دفاع از خود گفت: روز حادثه موتورم را مقابل پاساژ پارک کردم و به مغازه رفتم. دقايقي بعد مقتول به داخل مغازه آمد و با ايجاد سرو صدا مدعي شد، نبايد موتور را آنجا پارک مي‌کردم. بين ما در گيري پيش آمد و من براي ترساندن مرد همسايه، چاقويي را از جيبم درآوردم که به يکباره به گردن او برخورد کرد و جانش را از دست داد. بعد از دستگيري محاکمه و به قصاص محکوم شدم و پاي چوبه دار رفتم؛ اما دقايقي قبل از اجراي حکم، خانواده مقتول بدون چشم‌داشتي مرا بخشيدند. با اعترافات پسر قاتل، باتوجه به بخشش اولياي دم و اظهار پشيماني متهم با تصميم قضات دادگاه، او به زودي آزاد مي‌شود.