دانلود آهنگ منابع یارانه‌ها سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد

دولت در لایحه بودجه 95 کل کشور منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها را 48 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است که نسبت به بودجه سال جاری تغییر نکرده است.درتبصره 14 لایحه بودجه 95 آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها  مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.بر این اساس احتمالا تغییری در میزان پرداخت یارانه نقدی 45500 تومانی و همچنین قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده رخ نخواهد داد.